Menu:

Diana Kreikamp maakt, via helderziende waarneming, zielstekeningen met een beschrijving. Een zielstekening wordt gemaakt aan de hand van een foto van de betreffende persoon of dier. Door de foto te ‘lezen‘ krijgt Diana inzichten in de vorm van visuele en auditieve ingevingen. Aan de hand van deze inzichten maakt zij een zielstekening die laagsgewijs wordt opgebouwd met pastelkrijt.

Deze tekeningen zijn vaak eenvoudig en symbolisch. Hierin ligt de kracht van het werk. Eén enkel symbool maakt meer duidelijk en gaat veel dieper dan woorden. Het is een universele en tijdloze uitdrukkingsmethode die dan ook inzicht, herkenning en begrip geeft. Symbolen vormen de taal van het onderbewustzijn en de intuïtie. Het is een taal die de ratio overstijgt waardoor er een verbinding met het innerlijke zelf wordt gecreëerd.

De symboliek in de zielstekening geeft een beeld van het persoonlijke pad en waar de potentie ligt. De tekening biedt een helikopterview waardoor men zijn/haar eigen zienswijze kan overstijgen en bewust kan worden van het grotere geheel wat erachter schuil gaat.

Woorden worden vaak vergeten in tegenstelling tot het visuele aspect van een tekening. De tekening werkt dan ook diep door met als gevolg dat er naderhand nog allerlei realisaties kunnen komen. Het is een zichtbare leidraad die een opening creëert naar verdere ontwikkeling en zelfbewustzijn.

Ieder mens heeft een prachtige en unieke ziel vol mogelijkheden. Deze schoonheid en potentie wordt tot uitdrukking gebracht in de tekening.

Zielstekeningen worden gemaakt voor mens en dier.